Leki biologiczne

Leki biologiczne lub białkowe, takie jak insulina, wchodzą w interakcje z konkretnymi strukturami docelowymi w organizmie pacjenta. Dokładniej określone miejsce docelowe działania leku powinno przekładać się na większą szansę uzyskania oczekiwanego działania leku (przeciw chorobie) i prowadzić do mniejszej liczby działań ubocznych, niż ma to miejsce w przypadku leków tradycyjnych.