Zaangażowanie pacjentów — rak jajnika

Zaangażowanie pacjentów na przykładzie rady doradczej w trakcie badania fazy III. Rada doradcza przy firmie Amgen składała się z sześciu pielęgniarek będących ekspertami w dziedzinie ginekologii onkologicznej z całej Europy i czterech przedstawicielek z grupy pacjentek dotkniętych rakiem jajnika.