Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) | Polish National Competent Authority.